THÔNG BÁO PHÚC TRA  Môn Vật lý 1 (PH1110)- Kỳ 20221

THÔNG BÁO PHÚC TRA Môn Vật lý 1 (PH1110)- Kỳ 20221

THÔNG BÁO PHÚC TRA Môn Vật lý 1 (PH1110) Kỳ 20221

Viện Vật lý Kỹ thuật xin thông báo về việc nhận đơn phúc tra các môn Vật lý 1 (PH1110), thi ngày 16/03/2023 như sau:

Viện Vật lý Kỹ thuật sẽ tiến hành nhận đơn phúc tra trực tiếp tại Văn phòng Viện, phòng 116 – C10.

Thời gian từ 8h30 ngày 28/3/2023 đến 11h30 ngày 29/3/2023.

Kết quả chấm phúc tra (nếu điểm có thay đổi) sẽ được cập nhật thay đổi trên hệ thống trong vòng 1 tuần.