THÔNG BÁO PHÚC TRA  Môn Vật lý 1 (PH1110 + PH1111)- Kỳ 20221

THÔNG BÁO PHÚC TRA Môn Vật lý 1 (PH1110 + PH1111)- Kỳ 20221

THÔNG BÁO PHÚC TRA

Môn Vật lý 1 (PH1110+PH111)- Kỳ 20222

Viện Vật lý Kỹ thuật xin thông báo về việc nhận đơn phúc tra môn Vật lý 1 (PH1110+PH1111), thi ngày 06/08/2023 và ngày 10/08/2023 như sau:

Viện Vật lý Kỹ thuật sẽ tiến hành nhận đơn phúc tra trực tiếp tại Văn phòng Viện, phòng 116 – C10.

Thời gian từ 8h30 ngày 21/08/2023 đến 11h30 ngày 23/08/2023 (trong giờ hành chính).

Kết quả chấm phúc tra (nếu điểm có thay đổi) sẽ được cập nhật thay đổi trên hệ thống trong vòng 1 tuần