THÔNG BÁO PHÚC TRA HỌC PHẦN PH1110Q SIE K65

THÔNG BÁO PHÚC TRA HỌC PHẦN PH1110Q SIE K65

Viện Vật lý kỹ thuật đã hoàn thành việc chấm điểm học phần Vật lý Đại cương 1 – PH1110Q SIE K65 học kỳ 20201.

Điểm thi của các lớp đã được cập nhật lên hệ thống.

Viện Vật lý Kỹ thuật nhận đơn phúc tra từ 8h ngày 31/03/2021 đến 16h ngày 01/04/2021

tại 101- C10 – Văn phòng Viện VLKT.

Đơn phúc tra lấy tại Văn phòng Viện.

Viện Vật lý Kỹ thuật.