Thông báo phúc tra các môn VLĐC 2, VLĐC 3 kỳ 20221

Thông báo phúc tra các môn VLĐC 2, VLĐC 3 kỳ 20221

THÔNG BÁO PHÚC TRA

Các môn Vật lý 2+ Vật lý 3- Kỳ 20221

 (PH1120+PH1121+PH1122+PH1130+PH1131)

Viện Vật lý Kỹ thuật xin thông báo về việc nhận đơn phúc tra các môn Vật lý 2 + Vật lý 3  (PH1120+PH1121+PH1122+PH1130+PH1131), thi ngày 27/02, ngày 06/03 và ngày 11/03/2023 như sau:

Viện Vật lý Kỹ thuật sẽ tiến hành nhận đơn phúc tra trực tiếp tại Văn phòng Viện, phòng 116 – C10.

Thời gian từ 8h30 ngày 22/3/2023 đến 11h30 ngày 24/3/2023.

VIện Vật lý Kỹ thuật xin trân trọng thông báo./.