Thông báo phúc tra các mã học phần vật lý đại cương.

Thông báo phúc tra các mã học phần vật lý đại cương.

Viện Vật lý kỹ thuật đã hoàn thành việc chấm điểm cho tất cả các học phần  Vật lý Đại cương học kỳ 20201 năm học 2020-2021.

Điểm thi của các lớp đã được cập nhật lên hệ thống.

Viện VLKT nhận đơn phúc tra từ 8h ngày 02/02/2021 đến 16h ngày 03/02/2021 tại 101- C10 – Văn phòng Viện VLKT.

Đơn phúc tra lấy tại Văn phòng Viện.

Viện Vật lý Kỹ thuật.