THÔNG BÁO KHẨN: Kế hoạch công tác và học tập từ ngày 19/7/2021

THÔNG BÁO KHẨN: Kế hoạch công tác và học tập từ ngày 19/7/2021

Thông báo của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch covid-19 Đại học Bách khoa Hà Nội – Hanoi University of Science and Technology về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (cập nhật 18/7/2021):
– Toàn Trường tiếp tục dạy và học lý thuyết, bài tập kỳ hè ở hình thức trực tuyến trên MS Teams.
– Sinh viên, học viên, và nghiên cứu sinh dừng thí nghiệm trong toàn bộ khuôn viên Trường từ 00h00 ngày 19/7/2021 để cùng các Thầy Cô hướng dẫn chuyển sang làm việc trực tuyến