Thông báo số 2 kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu và sáng tạo 2020-2021

Thông báo số 2 kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu và sáng tạo 2020-2021

Chương trình Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 38, năm học 2020- 2021 bao gồm hai hoạt động:

  1. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học: 19-21/5/2021 tại Thư viện Tạ Quang Bửu. Viện VLKT dự kiến sẽ tổ chức vào ngày sáng  20/5/2021 tại phòng 702 thư viện TQB.
  2. Lễ tổng kết hoạt động và triển lãm SVNCKH03-04/6/2021.

Yêu cầu đối với sinh viên:

  • Chỉ được phép tối đa 5 người tham gia thực hiện một công trình NCKH.
  • Người tham gia thực hiện phải là sinh viên hệ đại học của ĐHBKHN tính đến 30/6/2021.
  • Viết Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu theo mẫu (BM04) có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn và nộp về Bộ môn theo đúng hạn yêu cầu.
  • Các bản Báo cáo tóm tắt không tuân thủ mẫu sẽ không được đưa vào kỷ yếu.
  • Chỉ những sinh viên có báo cáo tóm tắt được đăng ở kỷ yếu mới được nhà trường cấp “Giấy chứng nhận sinh viên nghiên cứu khoa học”.
  • Các sinh viên gửi báo cáo tóm tắt về hien.vuxuan@hust.edu.vn trước ngày 12/5/2021 để Viện tập hợp

Đối với sinh viên được xét giải nhất, nhì, ba cấp Khoa/Viện nếu không nộp bản báo cáo đầy đủ lên Trường sẽ không được xét giải cấp Trường.

Thông báo chi tiết và các biểu mẫu download tại đây.