THÔNG BÁO DANH SÁCH LÀM BÙ VÀ BẢO VỆ LẠI TN VLĐC

THÔNG BÁO DANH SÁCH LÀM BÙ VÀ BẢO VỆ LẠI TN VLĐC

Viện Vật lý Kỹ thuật thông báo danh sách làm bù và bảo vệ lại TN VLĐC từ tuần 4-9 theo đường link sau:

Chú ý: Một số sinh viên khi đăng ký làm bù và bảo vệ lại không trong diện xét tốt nghiệp hoặc  đã không đạt lần 1 của Đợt 1 thí nghiệm từ tuần 30-35 của HK2 năm học 2020-2021 sẽ không được xếp lịch. Một số sinh viên không có tên trong danh sách Lý thuyết, BT cũng không được xếp lịch.
  • Sinh viên khi đi làm bù hay bảo vệ đến trước giờ 20 phút  để làm thủ tục và quét mã PC covit trước khi được vào phòng thí nghiệm.
  • Sinh viên thực hiện nghiêm túc 5K khi đi thí nghiệm
  • Sinh viên bắt buộc phải mang thẻ sinh viên hoặc CMT/CCCD
  • Mang tất cả các bài thí nghiệm còn thiếu chưa nộp đi bảo vệ