THÔNG BÁO DANH SÁCH CHIA NHÓM BỔ SUNG KÍP 5 (TUẦN 8-9), TỪ 15/11/2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH CHIA NHÓM BỔ SUNG KÍP 5 (TUẦN 8-9), TỪ 15/11/2021

Viện Vật lý Kỹ thuật thông báo danh sách chia nhóm bổ sung kíp 5 (tuần 8-9, bắt đầu từ 15/11/2021) theo đường link sau:

Chú ý:
  • Sinh viên khi đi làm bù hay bảo vệ đến trước giờ 20 phút  để làm thủ tục và quét mã PC covit trước khi được vào phòng thí nghiệm.
  • Sinh viên thực hiện nghiêm túc 5K khi đi thí nghiệm
  • Sinh viên bắt buộc phải mang thẻ sinh viên hoặc CMT/CCCD
  • Mang tất cả các bài thí nghiệm còn thiếu chưa nộp đi bảo vệ