THÔNG BÁO DANH SÁCH BẢO VỆ LẠI BỔ SUNG

THÔNG BÁO DANH SÁCH BẢO VỆ LẠI BỔ SUNG

Viện Vật lý Kỹ thuật thông báo danh sách bổ sung bảo vệ lại TN VLĐC từ tuần 4-7 theo đường link sau:

Chú ý:
  • Sinh viên khi đi làm bù hay bảo vệ đến trước giờ 20 phút  để làm thủ tục và quét mã PC covit trước khi được vào phòng thí nghiệm.
  • Sinh viên thực hiện nghiêm túc 5K khi đi thí nghiệm
  • Sinh viên bắt buộc phải mang thẻ sinh viên hoặc CMT/CCCD
  • Mang tất cả các bài thí nghiệm còn thiếu chưa nộp đi bảo vệ