Thông báo báo cáo Đồ án môn học, Đồ án thiết kế, Thực tập Tốt nghiệp và Đồ án Tốt nghiệp – Học kỳ 2020.2

Thông báo báo cáo Đồ án môn học, Đồ án thiết kế, Thực tập Tốt nghiệp và Đồ án Tốt nghiệp – Học kỳ 2020.2

Thân gửi các bạn Sinh viên,

Do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến hết sức phức tạp, nên nhiều kế hoạch học tập, bảo vệ bị gián đoạn. Nhằm tạo điều kiện để sinh viên Báo cáo Đồ án môn học, Đồ án thiết kế, Thực tập tốt nghiệp và Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KS/CN đúng hạn, Viện Vật lý kỹ thuật dự kiến cho các bạn báo cáo/ bảo vệ online.

1. Báo cáo Đồ án môn học 1

Đồ án môn học 1 sẽ thực hiện báo cáo online. Sinh viên chủ động thực hiện việc làm báo cáo với các thầy cô.

  • Ngày báo cáo: 27/7/2021.
  • Hình thức: online.

Sinh viên chuẩn bị một bản báo cáo ppt trình bày về nội dung đã được tìm hiểu khoảng 10 phút và báo cáo online qua hệ thống TEAMS và một file word trình bày về nội dung tìm hiểu. Điểm đánh giá quá trình do thầy cô hướng dẫn đánh giá và ký vào quyển word. Bản này sẽ được in nộp bản cứng khi đi học offline trở lại.

2. Báo cáo Đồ án môn học 2

Đồ án môn học 2 sẽ thực hiện báo cáo online với các nhóm đã thực hiện và có kết quả để báo cáo. Những nhóm nào chưa triển khai được thí nghiệm, và chưa có kết quả sẽ báo cáo sau khi có lịch đi học offline và làm bổ sung được số liệu. Các nhóm đã có kết quả báo cáo và đăng ký báo cáo vào 28/7/2021 đăng ký vào link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uHdD3kDhkkFnVsO2lB8X37zYG5quL_OGzeU5E6d_gNs/edit?usp=sharing

  • Ngày báo cáo: 28/7/2021.
  • Hình thức: online.

3. Báo cáo Đồ án Thiết kế

Đồ án Thiết kế sẽ thực hiện báo cáo online. Sinh viên chủ động thực hiện việc làm báo cáo với các thầy cô.

  • Ngày báo cáo: 30/7/2021.
  • Hình thức: online.

Sinh viên chuẩn bị một bản báo cáo ppt trình bày về đề tài thực hiện. Trong báo cáo này, các bạn cần trình bày cơ sở khoa học, ý tưởng thực hiện, nội dung thiết kế, quy trình thực hiện, hóa chất, vật liệu, phương pháp để triên khai… có sơ đồ, hình vẽ để diễn đạt.Sinh viên chuẩn bị 1 file word, diễn giải về nội dung của ppt. Bản này sẽ nộp cứng có chữ ký và điểm xác nhận của thầy/cô khi offline. Điểm này sẽ sử dụng làm điểm quá trình.

Sinh viên chuẩn bị một bản báo cáo ppt trình bày về nội dung đã nghiên cứu khoảng 10 phút và báo cáo online qua hệ thống TEAMS và một file word trình bày về nội dung nghiên cứu.

4. Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp và Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp

Các Sinh viên đăng ký thực tập cần điền vào danh sách sau Họ tên, Tên đề tài thực tập, MSSV, GV hướng dẫn trong tab “Thực tập TN KS”:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15BhZIPzgwhwFk5GFvm34fBd2x9mniBG9zNh0tmdmLzk/edit#gid=0

Sinh viên đã đạt điều kiện Tiếng anh và hoàn thành quyển Đồ án Tốt nghiệp được Giáo viên đồng ý cho bảo vệ điền thông tin vào danh sách sau, trong tab “KS/CN VLKT”.

Hạn đến 15/7/2021 nếu sinh viên không điền nghĩa là sẽ không báo cáo trong kỳ này.

  • Lịch báo cáo Thực tập Tốt nghiệp dự kiến Ngày 26/7/2021. Hình thức: Online
  • Lịch Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp dự kiến 29/7/2021. Hình thức: Online.
  • Sinh viên cần upload quyển đồ án TN lên hệ thống TEAMS trước 20/7/21.

Trân trọng,

Viện VLKT