Tạm dừng thí nghiệm Vật lý đại cương tuần 35 (4-9/5/2021)

Tạm dừng thí nghiệm Vật lý đại cương tuần 35 (4-9/5/2021)

THÔNG BÁO

(V/v: tạm hoãn lịch thí nghiệm của tuần 35 để tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 )

Do tình hình của dịch COVID đang diễn ra phức tạp, theo thông báo của Ban Giám hiệu Nhà trường, toàn trường chuyển dạy và học lý thuyết, bài tập sang hình thức học online từ 4-9/5/2021. Học phần thí nghiệm vật lý đại cương sẽ tạm dừng.

Vì vậy, tất cả các sinh viên có lịch bảo vệ thí nghiệm vật lý 1 (đợt 1) và lịch thí nghiệm vật lý 2 của mã PH1120Q, vật lý 3 vào tuần 35  (từ 4-9/5/2021)  sẽ tạm nghỉ. Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh và theo kế hoạch chung của trường. Viện Vật lý Kỹ thuật sẽ thông báo về việc làm thí nghiệm Vật lý đại cương trên trang sep.hust.edu.vn vào thứ 7 ngày 8/5/2021.

Hà nội, ngày 02 tháng 05 năm 2021

Bộ môn Vật lý Đại cương