Kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu và sáng tạo năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu và sáng tạo năm học 2020-2021

I. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 38

 • Tuần 32 (từ 12/4 đến 19/4/2021)
  • Họp triển khai công tác SVNCKH giữa Ban giám hiệu với các đơn vị:
   • Họp triển khai các đơn vị Khoa-Viện. Công bố các biểu mẫu và quy trình liên quan
   • Họp triển khai các đơn vị phối hợp tổ chức buổi lễ tổng kết và trao giải thưởng. Phân công nhiệm vụ triển khai
 • Tuần 34 (từ 26/4 đến 30/4/2021)
  • Tổ chức đăng ký tham dự và phản biện, lựa chọn các đề tài của SV tại các Bộ môn
  • Hoàn thiện các thủ tục thành lập Hội đồng đánh giá công trình SVNCKH cấp Khoa/Viện/Liên ngành bao gồm danh sách Hội đồng, danh sách các đề tài và chế bản của phân ban
 • Tuần 37 đến tuần 40 (từ 17/5 đến 06/6/2021)
  • Tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH tập trung và triển lãm sản phẩm KHCN của sinh viên theo các phân ban tại thư viện  Tạ Quang Bửu (Tuần 37)
  • Hoàn thiện hồ sơ đánh giá của các phân ban (Tuần 37)
  • Hội đồng xét giải sinh viên NCKH cấp Trường và xét chọn công trình gửi dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2021 (Tuần 37)
  • Hội nghị tổng kết SVNCKH và sáng tạo 2020-2021 (Tuần 40)

II. Cuộc thi sáng tạo trẻ Bách khoa 2021

 • Tuần 37 đến tuần 43(từ 17/5 đến 02/7/2021)
  • Khởi động chương trình, phổ biến thể lệ cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách khoa 2021
  • Đào tạo, nhận các đề xuất ý tưởng, tiến hành sơ loại
 • Tuần 44 đến hết năm 2021(từ 05/7 đến hết tháng 12/2021)
  • Nhận các hồ sơ tham dự và đánh giá lựa chọn vào vòng tiếp theo
  • Tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu
  • Hỗ trợ tài chính phát triển cho các sản phẩm
  • Lựa chọn các đề tài xuất sắc nhất để trình bày tại vòng chung kết, dự kiến tháng 12/2021.