THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2024

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2024

Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng đợt 2 năm 2024 với tổng số 44 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển.

Theo đó, Trong đợt tuyển dụng này Khoa Vật lý Kỹ thuật sẽ có 4 chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể như sau:

  • 02 Vị trí giảng viên tại nhóm chuyên môn Vật lý Đại cương
  • 01 vị trí giảng viên tại nhóm chuyên môn Vật lý Tin học và Ứng dụng
  • 01 vị trí cán bộ kỹ thuật tại Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành Vật lý.

Thông tin chi tiết về điều kiện đăng ký dự tuyển, vị trí, hình thức và nội dung xét tuyển,… vui lòng xem TẠI ĐÂY.