THÔNG BÁO TUẦN 21 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 21 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 21 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 25/1/2021 đến ngày 30/1/2021)

  1. Viện tổ chức cho sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp cử nhân/kỹ sư vào ngày 28/1/2021. Kính đề nghị các BM nhắc GVHD và GVPB thực hiện đúng mẫu qui định và kính mời các thầy cô tham dự buổi bảo vệ.
  2. Viện đã gửi kế hoạch GD kỳ II năm học 2020-2021 đến Lãnh đạo các BM, trong đó lưu ý các học phần mới của CTĐT 2017. Kính đề nghị các BM và các GV được phân công GD lưu ý. Lịch giảng dạy bắt đầu từ đầu tháng 2/2021.
  3. Nhà trường đã gửi kế hoạch mua Vật tư – hóa chất – thiết bị nhỏ cần hoàn tất dự trù trong tháng 1. Viện Đề nghị các BM gửi dự trù cho năm 2021 tới LĐ Viện và trợ lý CSVC Viện trước 25/1/2021 để họp và trao đổi. Các BM cần ưu tiên các VT-HC phục vụ kỳ 20202 trước.
  4. Nhà trường đã đưa mục Góp ý về đánh giá của sinh viên đối với Giảng viên thông qua bộ câu hỏi cho người học. Các thầy cô có thể góp ý trực tiếp trên MSTeams hoặc email cho phòng TCCB như hướng dẫn.
  5. Hội đồng KH-ĐT Trường đã thông qua chủ trương cho phép Viện VLKT xây dựng Đề án đào tạo ngành Vật lý y khoa từ năm 2021. Viện kính mong sự hỗ trợ về chuyên môn của các thầy cô. Các ý kiến xin gửi cho PVT. Nguyễn Văn Thái.
  6. Viện đã gửi các thầy cô qua email Báo cáo Mô hình Đại học Bách khoa trong năm 2021 để các thầy cô xem xét.
  7. Viện đã gửi qua email nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô trong xây dựng danh sách các doanh nghiệp hỗ trợ, tuyển dụng, hợp tác… để đánh giá lĩnh vực và CTĐT khối Vật lý-KHVL. Kính đề nghị các thầy cô giúp đỡ và cung cấp tên, email liên hệ.