Thông báo làm thí nghiệm vật lý đại cương 1 trùng ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thông báo làm thí nghiệm vật lý đại cương 1 trùng ngày Giỗ tổ Hùng Vương

THÔNG BÁO

(Về việc làm thí nghiệm Vật lý đại cương 1 của các lớp có lịch Thí nghiệm trùng ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương)

Thứ năm, ngày 18/04/2024 (tuần 33), các lớp thí nghiệm mã học phần PH1110, PH1111 được nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương. Các lớp này sẽ làm thí nghiệm từ tuần 34, kết thúc vào tuần 39 theo lịch trên qldt. Trong buổi thí nghiệm đầu tiên của tuần 34, sinh viên chuẩn bị bài đầu tiên tương ứng với số thứ tự nhóm thí nghiệm.

Chú ý: Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải đáp theo lịch tiếp sinh viên hàng tuần.