THÔNG BÁO TUẦN 44 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 44 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 44 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 5/7/2021 đến ngày 12/7/2021)

  1. Kính mời các thầy cô viết tóm tắt báo cáo và đăng ký tham dự hội nghị vật lý chất rắn (SPMS2021) tổ chức tháng 11/2021 tại Cần Thơ.
  2. Đề nghị các Bộ môn và các GV thực hiện nghiêm qui tắc 5K phòng dịch Covid trong thời điểm sinh viên các tỉnh về Trường làm Đồ án tốt nghiệp và Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ. Các BM và GVHD lưu ý chỉ cho phép các đối tượng nêu trên vào PTN và đảm bảo giãn cách;
  3. Học kỳ hè, nhà trường chỉ mở các HP Lý thuyết, các HP thực tập TN và ĐATN Cử nhân phục vụ sinh viên. Đề nghị các GV lưu ý nhắc các em đăng ký.
  4. Trong tuần này, Nhà trường bước đầu triển khia TN cho sinh viên sống tại Hà Nội tại 4 Viện: Điện, ĐT-VT, Hóa, Cơ khí. Nếu triển khai tốt sẽ dần tới các đơn vị còn lại. Do đó, các BM và các GV chưa hoặc thiếu các bài TN cơ sở, chuyên ngành, đồ án MH lưu ý theo kế hoạch của phòng đào tạo.
  5. Nhà trường có thông báo đề án tuyển dụng giảng viên xuất sắc, các thầy cô có thể xem trên website: tuyendung.hust.edu.vn; Trong 2 năm tới, Viện đã đăng ký tuyển dụng 2-3 GV theo các tiêu chí GV xuất sắc. Kính đề nghị các thầy cô giới thiệu các ứng viên quan tâm tới Viện.
  6. Viện đã gửi LĐ các BM về đăng ký mua VTHC cho năm học, đề nghị các BM triển khai theo hướng dẫn.