THÔNG BÁO TUẦN 39 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUẦN 39 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUẦN 39 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022)

 1. Tuần này bắt đầu thí nghiệm VLĐC đợt 3 của học kỳ theo kế hoạch. Đề nghị các thầy cô lưu ý.
 2. Ban tổ chức Hội nghị tập huấn Viện Vật lý kỹ thuật năm 2022 đề nghị trưởng các Bộ môn, tổ trưởng Công đoàn thông báo kế hoạch Tập huấn của Viện VLKT đến toàn thể cán bộ chủ động bố trí công việc, đăng ký tham gia tập huấn từ 21-23/8/2022 tại thành phố Qui Nhơn, Bình Định. Danh sách cán bộ tham gia tập huấn của đơn vị đã gửi tới các thầy cô. Các BM thông báo lại cho Ban tổ chức trước ngày 22/06/2022. Kinh phí cho cán bộ sẽ do kinh phí phân cấp Viện chi trả theo qui định. (Lưu ý: Các CB đã đăng ký và Nhà trường đã mua vé theo đoàn mà không đi sẽ phải hoàn tiền vé máy bay, dự kiến 3 triệu đồng)
 3. 13h30 thứ Hai (20/6) tại C1-222: BGH (PGS. H.Đ. Chính) chủ trì Họp HĐ cấp xét giải SVNCKH cấp Trường và xét đề tài gửi dự thi SVNCKH cấp Bộ năm học 2021-2022. TP: Chủ tịch, thư ký HĐ của 22 phân ban (thầy Vượng và thầy Dương tham dự).
 4. 08h30 thứ Tư (22/6) tại phòng Hội thảo C2: BGH (PGS. T.N. Khiêm) chủ trì buổi Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2022 (dự kiến từ 5-8/7 ngoài HN, và sau đó thanh tra đợt thi tư duy 14-16/7). TP: Các cán bộ được cử tham gia Đoàn kiểm tra (Viện VLKT có 8 thầy tham gia đoàn). Đề nghị các thầy đã được phân công (cả dự bị) lưu ý tham dự.
 5. Dự kiến từ 14-16/7 Trường ĐHBK tổ chức kỳ thi tư duy và sẽ huy động cán bộ gần hết toàn Trường tham dự. Đề nghị các thầy cô lưu ý kế hoạch, bố trí lịch để tham gia coi thi.
 6. 10h00 thứ Năm (23/6) tại Hội trường C2: Triển lãm sinh viên nghiên cứu khoa học và Sáng tạo năm học 2021-2022. TP: Kính mời cán bộ và sinh viên quan tâm tham dự.
 7. 08h00 thứ Sáu (24/6) tại Hội trường C2: Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học và Sáng tạo năm học 2021-2022. TP: Kính mời Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, Các chủ tịch hội đồng, các nhóm SVNCKH, SV đạt giải, cán bộ và sinh viên toàn trường tham dự.
 8. Các thầy cô nhận bảng điểm thi giữa kỳ lưu ý ký xác nhận và sau khi nhập điểm cần nộp lại và ký xác nhận.
 9. Tuần này phòng CSVC sửa chữa nhỏ ở các bộ môn đã được thẩm định. Đề nghị BM VLĐC và VLTH lưu ý phân công cán bộ trực.
 10. Các Bộ môn thống kê nhu cầu quạt cây phục vụ đào tạo, nhu cầu sửa điều hòa hỏng gửi về đ/c Tuệ để tổng hợp lập kế hoạch.
 11. Các BM có đề xuất mua VTHC tiêu hao chuẩn bị cho kỳ 1 năm học tới, cần gửi thông tin theo biểu mẫu, theo kế hoạch phục vụ Thí nghiệm và học phần nào. Lãnh đạo BM ký bản cứng gửi LĐ Viện xem xét phê duyệt. LĐ Viện sẽ họp cùng LĐ các BM đề xuất để xem xét. Chỉ khi LĐ Viện phê duyệt mới tiến hành gửi KHTV mua tập trung theo qui định.
 12. Viện đã cấp mới 1 số bình cứu hỏa cho các Bộ môn phục vụ công tác PCCC. Đề nghị các thầy cô lắp hệ thống vòi (do khi vận chuyển họ tháo ra) và đặt tại vị trí dễ quan sát, có biển chỉ dẫn sử dụng và Biển hiệu PCCC. Các BM có sinh viên làm việc lưu ý trong mùa hè nóng này về Điện, Nước và an toàn cháy nổ, an toàn hóa chất theo qui định được treo tại các PTN tương ứng.