THÔNG BÁO TUẦN 39 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 39 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 39 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 5/6/2021)

  1. Toàn trường tiếp tục học online đến 13/6/2021. Đề nghị các thầy cô tuân thủ các qui định phòng chống dịch Covid 19 của Nhà trường và của Thành phố Hà Nội.
  2. Với các học phần chuyên ngành, các thầy cô có thể tổ chức kiểm tra lấy điểm giữa kỳ, kế hoạch thi cuối kỳ sẽ báo các thầy cô;
  3. Với học phần VLĐC chung, Viện đã thông báo sẽ 1 tuần TNCM triển khai khi quay lại học tập trên lớp. Các thầy cô dạy đủ kiến thức trong 14 tuần có thể báo sinh viên đã hoàn thành; các thầy cô thiếu giờ hay dạy bù có thể dạy của tuần dạy VLĐC cuối để bổ sung kiến thức vẫn theo thời khóa biểu và nhắc các em tham dự đầy đủ.
  4. Viện có email tới các thầy cô file CTĐT tích hợp Cử nhân – Kỹ sư 180 TC. Do tình hình dịch bệnh Viện chưa tổ chức giới thiệu cụ thể. Tuy nhiên các thầy cô có thể xem xét qua Khung CTĐT đã được Hội đồng phát triển CTĐT đồng ý và gửi phòng ĐT lấy ý kiến nhận xét.
  5. Công đoàn trường, Đảng ủy và BGH ra lời kêu gọi, vận động toàn thể thầy, cô giáo, cán bộ viên chức và người lao động trong toàn Trường chia sẻ, đóng góp một phần thu nhập của mình để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID–19 (tối thiểu 1 ngày lương cơ bản), theo hình thức chuyển khoản từ nay đến 5/6/2021.
  • Số tài khoản: 1221.000.101.2219 tại BIDV Hà Thành
  • Nội dung chuyển tiền: COVID19_Họ và tên_MaDV
  • Mã đơn vị: 15.01 Vật lý lý thuyết; 15.02 Vật lý đại cương; 15.03 Quang học và Quang điện tử; 15.04 Vật liệu điện tử; 15.05 Vật lý tin học; 15.06 Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường; 15.07 VP Viện vật lý kỹ thuật
  1. Họp online Hội đồng đánh giá ĐT cấp Trường cho TS. Lưu Thị Lan Anh và xét các đề xuất ĐT phân cấp 2021 lúc 9h00 thứ Hai 31/5 theo thông báo và các thành viên HĐ đã có trong Teams.
  2. Các thầy cô đủ 20 năm công tác có thể gửi Báo cáo đề nghị trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KHCN (đến 31/5).