THÔNG BÁO TUẦN 36 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUẦN 36 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUẦN 36 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 4/6/2022)

  1. Tuần này (tuần 36) thi giữa kỳ với khóa K66 về trước. Đề nghị các cán bộ lưu ý về kế hoạch dạy, tổ chức thi giữa kỳ AB, thi cuối kỳ A và lịch thí nghiệm VLĐC.
  2. Viện nhắc các thầy cô dạy Lý thuyết, Bài tập, Thí nghiệm của các lớp qui định thay đổi giờ giảng, báo nghỉ, báo bù (việc báo thay đổi này phải tiến hành trước khi nghỉ/dạy bù/thay đổ) theo qui định của Phòng Thanh tra pháp chế (đơn giản nhất là thực hiện trên phần mềm qldt, hoặc eHUST).
  3. Viện đã gửi các thầy cô Thông báo Sinh viên NCKH và sáng tạo năm học 2021-2022. Theo kế hoạch chung của toàn trường, Viện VLKT sẽ tổ chức hội nghị vào ngày 15/06/2022 (thứ 4) lúc 13h30 tại phòng 701, thư viện Tạ Quang Bửu. Kính mong các thầy, cô động viên sinh viên của mình tích cực tham gia. Các nhóm nghiên cứu đăng ký báo cáo tại hội nghị theo mẫu đã gửi qua email hoặc có trên FB group Viện (hoặc liên hệ thầy Vũ Xuân Hiền – trợ lý NCKH).
  4. Viện đã gửi email tới các cán bộ Qui định đăng ký và xét sáng kiến, và đánh giá thi đua năm 2022. Do học kỳ 2 lùi so với kế hoạch hàng năm nên sang tháng 7 hệ thống đăng ký sáng kiến sẽ mở. Các thầy cô có thể chuẩn bị nội dung và upload thông tin công bố NCKH, Đề tài… lên qldt.