THÔNG BÁO TUẦN 34 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUẦN 34 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUẦN 34 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022)

  1. Viện đã gửi email thông báo gửi đề xuất ĐT cấp Bộ thực hiện năm 2023, đề nghị các thầy cô có kế hoạch đăng ký thực hiện theo mẫu và hạn gửi hồ sơ;
  2. Theo kế hoạch đã thông báo triển khai thí nghiệm VLĐC đầu kỳ, tuần 34-38 sẽ triển khai đợt 2 Thí nghiệm Vật lý đại cương. Đề nghị các thầy kiểm tra lại thời khóa biểu và phân công GD trên E-Hust hoặc qldt.
  3. Viện nhắc các thầy cô dạy Lý thuyết, Bài tập, Thí nghiệm của các lớp qui định thay đổi giờ giảng, báo nghỉ, báo bù (việc báo thay đổi này phải tiến hành trước khi nghỉ/dạy bù/thay đổ) theo qui định của Phòng Thanh tra pháp chế (đơn giản nhất là thực hiện trên phần mềm qldt, hoặc eHUSST). Hoặc tải mẫu tại http://congbao.hust.edu.vn/index.php/thanhtraphapche.html ;
  4. Viện đã gửi các thầy cô Thông báo Sinh viên NCKH và sáng tạo năm học 2021-2022. Theo đó, Viện dự kiến báo cáo cấp Viện từ 30/5-12/6/2022. Kính đề nghị các thầy cô lưu ý, khuyến khích các sinh viên tham dự và báo cáo khoa học;
  5. Tuần thi giữa kỳ với các khóa K65 về trước là tuần 35 và với khóa K66 là tuần 36. Đề nghị các cán bộ lưu ý về kế hoạch dạy, tổ chức thi giữa kỳ AB, thi cuối kỳ A và lịch thí nghiệm VLĐC.
  6. Lúc 14h00 thứ Hai ngày 16/5 tại phòng Hội thảo C2: BGH (PGS. H.Đ. Chính) chủ trì Tọa đàm về Nâng cao năng lực nghiên cứu – “Xây dựng thuyết minh và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp bộ và cấp cơ sở”. Kính mời các thầy cô quan tâm tham dự.
  7. Để chuẩn bị công tác xét Thi đua khen thưởng cuối năm cũng như công tác Đánh giá, đề nghị các cán bộ cung cấp lên hệ thống qldt các thông tin cập nhật mới nhất về Đề tài, các công bố gần đây, các phát sinh, sáng chế, giải pháp hữu ích, các giáo trình, sách chuyên khảo. Đồng thời đăng ký Sáng kiến (có thế sáng kiến NCKH, PV hoặc GD) theo qui định.
  8. Viện đã gửi email tới các thầy cô dạy LT, BT Vật lý đại cương đề nghị hỗ trợ tham gia hỗ trợ đề xuất 10-20 câu hỏi trong phân môn Vật lý của bài kiểm tra tư duy phần Tự chọn KHTN. Đề nghị các thầy cô xem xét hỗ trợ tạo lập ngân hàng câu hỏi phục vụ hoạt động đánh giá tư duy của Trường.
  9. Viện đã gửi email tới tất cả các thầy cô Đề án tuyển sinh của Trường năm 2022. Kính đề nghị các thầy cô nắm bắt và chia sẻ hoạt động tuyển sinh của Nhà trường.