THÔNG BÁO TUẦN 34 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 34 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 34 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021)

CHÚC MỪNG CÁC NGÀY LỄ 30-4 VÀ 1-5

  1. Thứ Sáu (30/4) toàn Trưởng nghỉ.
  2. Tuần này bảo vệ thí nghiệm VLĐC đợt 1, đề nghị các cán bộ hướng dẫn TN yêu cầu sinh viên ký cột ghi chú Đạt/Không đạt để các em xác nhận kết quả.
  3. Tuần này bắt đầu học kỳ 2B, đề nghị các thầy cô lưu ý giảng dạy theo kế hoạch.
  4. Viện gửi các thầy cô báo cáo trình bày tại Hội nghị tập huấn Đảng-Chính quyền- Công đoàn từ 23-25/4 để các thầy cô nắm bắt. Kính đề nghị các đồng chí tham dự trao đổi với cán bộ của BM.