THÔNG BÁO TUẦN 31 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO TUẦN 31 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO TUẦN 31 NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 1/4/2024 đến ngày 6/4/2024)

  1. Để chuẩn bị cho mùa hè, đề nghị các nhóm chuyên môn và Trung tâm xem xét hệ thống điều hòa, quạt phục vụ hoạt động của các phòng làm việc, PTN. Các thầy cô tổng hợp nhu cầu sửa chữa/ bão dưỡng điều hòa, đề xuất quạt… gửi về Trung tâm cho đ/c Chiến trong tuần này. Sang tuần sau Khoa sẽ làm việc với các Ban để triển khai xem xét, đánh giá và tiến hành công tác bảo dưỡng, sửa chữa.
  2. Kính mời các thầy, cô giảng dạy Lý thuyết, Bài tập các học phần Vật lý đại cương 1,2,3 (nhóm chuyên môn lớn Vật lý đại cương) tham dự họp về: Triển khai công tác thi cuối kỳ các môn VLĐC.

Thời gian: 9h00 sáng thứ Tư (3/4/2024) tại C10-115.

Đây là nội dung quan trọng liên quan đến công tác GV phải ra đề thi theo cấu trúc đánh giá môn học và liên quan đề cương học phần. Các cán bộ có giờ lên lớp cần thông tin cho cô Liên VP Khoa (theo danh sách điểm danh kèm theo).

  1. Tuần này, Hội đồng tuyển dụng Đại học tổ chức đánh giá ứng viên vào các NCM, Trung tâm. Đề nghị các thầy cô trong các Ban của Hội đồng xét tuyển dụng lưu ý.
  2. Đại học đã có Giấy ủy quyền cho các Khoa 1 số công việc liên quan đến đào tạo, tuyển sinh… văn bản đã gửi tới các thầy cô trên d-office và email.
  3. Các thầy cô lưu ý Thông báo Lịch công tác tuần của Đại học trên website của ĐHBK Hà Nội.