THÔNG BÁO TUẦN 28 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUẦN 28 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUẦN 28 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 4/4/2022 đến ngày 9/4/2022)

  1. Viện đã có thông báo về làm bù thí nghiệm VLĐC trùng lịch ngày Giỗ tổ Hùng Vương, đề nghi các Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm ngày Chủ nhật tuần này lưu ý kiểm tra thông tin trên email;
  2. Viện đã có thông báo Về thí nghiệm VLĐC 1 và VLĐC 3 của học kỳ 20212 trên website của Viện tại : http://sep.hust.edu.vn ; đề nghị các thầy cô lưu ý và triển khai. Nếu có sự điều chỉnh do kế hoạch của Trường, Viện sẽ sớm gửi các thầy cô. Các thầy cô dạy LT và BT nhắc các em mua và chuẩn bị các bài TN theo hướng dẫn.
  3. Sinh viên đăng ký đồ án tốt nghiệp, thực tập TN và đồ án môn học 1,2, đồ án thiết kế đã hoàn chỉnh. Các thầy cô kiểm tra trên qldt, đồng thời Viện đưa bảng danh sách tổng hợp lên địa chỉ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hxldAWKZvj-EgHi9q5FguQDurWD13Y4kOsv6XieTb5k/edit#gid=0 để các thầy cô xem và đối chiếu danh sách. Các sinh viên không đăng ký DAMH 1,2 sẽ được Viện phân công sang cán bộ mới có 1-2 sinh viên để lập nhóm. Số lượng phân công trên qldt đã đưa lên hệ thống để các GV kiểm tra. Đề nghị các thầy cô gặp và giao công việc cho sinh viên ngay trong thời gian đầu học kỳ;
  4. Các thầy cô bị ốm nghỉ hay có lý do cần gửi báo đổi giờ cho Phòng Thanh tra pháp chế, cách thức báo nghỉ: sử dụng qldt hoặc e-Hust báo cáo online. Đồng thời phải kèm theo lịch dạy bù;
  5. Tuần này, Viện sẽ gửi các thầy cô phân công GD trên qldt để thực hiện Giao/kết kỳ 20212. Để thực hiện nhanh chóng, đề nghị các thầy cô rà soát KLGD của mình được phân công, kiểm tra dữ liệu tồn, dữ liệu phân công, dữ liệu thừa/thiếu các kỳ trước. Các vấn đề liên quan đến giờ thừa/thiếu TN VLĐC có thể trao đổi với cô Huyền – trợ lý VLĐC, các vấn đề về SĐH liên hệ với đ/c Lâm, các vấn đề mở thêm/rút lớp liên hệ đ/c Vượng để được giải đáp.
  6. Các Bộ môn rà soát phân công GD trên qldt, dữ liệu sẽ bổ sung theo update của phòng Đào tạo cuối tuần này là cơ sở để thực hiện Giao/Kết học kỳ.
  7. Viện đã có email tới các thầy cô thông báo của phòng TCCB rà soát các cán bộ cần bổ sung, cung cấp minh chứng để đạt chuẩn tiếng Anh. Nhà trường sẽ mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ toàn trường. Năm 2021 vừa qua, dù dịch Covid nhưng Trưỡng vẫn mở 2 lớp online cho Cán bộ. Đến 14/4 dự kiến xếp lớp để các CB tham gia học. Các CB có minh chứng xin gửi cho chị Tuệ Anh (phòng TCCB);
  8. Các CB cập nhật điểm lên hệ thống theo thông báo mà Viện đã gửi chuyển tiếp từ phòng ĐT.
  9. Các CB đến VP trực tiếp ký và lấy thẻ ngân hàng BIDV có gắn chip mới, kiểm tra kỹ thư có niêm phong do Viện chỉ nhận giúp từ phòng KHTV Trường tới CB.