THÔNG BÁO TUẦN 26 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO TUẦN 26 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO TUẦN 26 NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 26/2/2024 đến ngày 2/3/2024)

 1. Tuần này bắt đầu thí nghiệm Vật lý đại cương, thí nghiệm chuyên ngành. Đề nghị các thầy cô giáo lưu ý lịch phân công trên hệ thống qldt.
 2. Các thầy cô nếu đổi giờ, báo nghỉ/bù cần thực hiện trên hệ thống qldt TRƯỚC thời điểm nghỉ/bù/thay đổi.
 3. Khoa đã gửi các thầy cô qua email và D-Office các tài liệu về Qui chế, qui định áp dụng từ 2/2024 gồm: Các qui chế Tổ chức hoạt động; Công tác cán bộ, Qui chế dân chủ, Qui chế tài chính; Qui chế chi tiêu nội bộ và Qui định tính kPI cho năm 2024. Đề nghị các thầy cô xem xét, nghiên cứu.
 4. Đề nghị các thầy cô cập nhật các đề tài và hướng nghiên cứu để sinh viên đăng ký TTTN và ĐATN Cử nhân/ Kỹ sư, Đồ án nghiên cứu, vào link sau (các thầy cô có thể mở thêm dòng mới nếu không có tên trong danh sách): Cập nhật tên đề tài TN và TTTN 20232.xlsm. Sau khi có thông tin sinh viên, đề nghị các thầy cô chủ động liên hệ với các sinh viên để triển khai công việc đồ án, thực tập theo kế hoạch chung.
 5. Đề nghị các thầy cô nộp bảng điểm và bài thi giữa kỳ VLĐC cho cô Ngọc (VP Khoa) trong tuần này theo qui định.
 6. Khoa gửi các thầy cô qua email và D-Office các tài liệu, hướng dẫn triển khai về các nội dung:
 • Hướng dẫn đăng ký ĐT cấp Bộ;
 • Số lượng chỉ tiêu ĐT cấp Bộ GD-ĐT năm 2024 cho ĐHBK Hà Nội;
 • Hướng dẫn xét thưởng NCKH cho nhà Khoa học trẻ;
 • Hướng dẫn xét thưởng sinh viên NCKH

Đề nghị các thầy cô lưu ý và nghiên cứu, nhắc sinh viên và tham gia đề xuất ĐT cấp Bộ.

 1. Các thầy cô lưu ý Thông báo Lịch công tác tuần của Đại học trên website của ĐHBK Hà Nội.