THÔNG BÁO TUẦN 26 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO TUẦN 26 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO TUẦN 26 NĂM HỌC 2022-2023

(Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 1/4/2023)

  1. Đề nghị các thầy cô sau khi chấm điểm, đưa điểm lên hệ thống qldt là cách đơn giản (chọn học kỳ 20221, nhập điểm Giữa kỳ /hoặc Cuối kỳ), sau đó lưu và Gửi sinh viên xem điểm. Tuy nhiên, sau đó vài ngày (khoảng 5-7 ngày), nếu đã xong Phúc tra (nếu có) thì cần Chọn tất cả và Ấn: GỬI ĐIỂM TỚI PĐT (quá trình này sẽ yêu cầu CB nhập mã OTP lấy từ phần mềm e-HUST cài trên điện thoại), để hoàn tất.
  2. Tuần này bắt đầu thí nghiệm Vật lý đại cương, các thầy cô lưu ý thí nghiệm của mã PH1110,PH1111,1120,1130: thời gian thí nghiệm của các kíp sẽ bắt đầu như sau: Kíp 1:06h45; Kíp 2: 09h20; Kíp 3:12h30; Kíp 4: 15h05
  3. Viện đã gửi Giao – Kết khối lượng kỳ 20222 tới các thầy cô và thông báo qua email, đề nghị các thầy cô kiểm tra và xác nhận trên hệ thống.