THÔNG BÁO TUẦN 25 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO TUẦN 25 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO TUẦN 25 NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 19/2/2024 đến ngày 24/2/2024)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI VÀ CHÀO ĐÓN HỌC KỲ 20232

 1. Tuần này bắt đầu học kỳ 20232, kính đề nghị các thầy cô theo dõi thời khóa biểu theo phân công trên hệ thống qldt (hoặc e-HUST) để lên lớp đúng theo lịch.
 2. Lúc10h30 thứ Hai (19/2) họp triển khai thí nghiệm VLĐC kỳ 20232 tại tầng 2 nhà D3. Kính mời các thày cô hướng dẫn thí nghiệm VLĐC tham dự.
 3. Khoa đã gửi tới các thầy cô Quyết định của Giám đốc ĐHBK Hà Nội về việc thành lập 6 nhóm chuyên môn (NCM) và Trung tâm thí nghiệm – thực hành vật lý qua email và qua d-office (để sử dụng kênh thông tin d-office (digital office), các thầy cô truy cập đia chỉ: https://doffice.hust.edu.vn/ sau đó dùng tên và mật khẩu để vào xem thông tin (nếu lần đầu, user là ten.họ@hust.edu.vn; mật khẩu là tên.họ);
 4. Khoa đã có thông báo thí nghiệm Vật lý đại cương 1,2 với các chương trình chuẩn và các chương trình khác như CTTT, VLVH, SIE, Vật lý ĐC 3 qua email tới các thầy cô. Đề nghị các thầy cô dạy LT, BT thông báo tới sinh viên biết. Các thầy cô được phân công hướng dẫn TN-TH Vật lý lưu ý kế hoạch TN từ tuần sau (tuần 26) và thời khóa biểu trên hệ thống qldt.
 5. Trung tâm TN-TH Vật lý có thông báo về mở của các PTN VLĐC để cán bộ lấy dữ liệu cho đợt thí nghiệm VLĐC kỳ 20232 vào ngày thứ Tư và thứ Năm, sáng từ 8h00-11h00, chiều từ 13h30-16h30. Các thầy cô xem tại: lịch đăng ký trực phòng TN -kỳ 2023.2.xlsx . Đề nghị các thầy cô tham gia hướng dẫn TN lưu ý bố trí kế hoạch lên lấy và kiểm tra số liệu. Năm nay Khoa có mở thêm 01 PTN VLĐC 1,2 tại tầng 5 nhà D3
 6. Đề nghị các thầy cô cập nhật các đề tài và hướng nghiên cứu để sinh viên đăng ký TTTN và ĐATN Cử nhân/ Kỹ sư, Đồ án nghiên cứu, ĐAMH2 kỳ 20232 vào link sau (các thầy cô có thể mở thêm dòng mới nếu không có tên trong danh sách): Cập nhật tên đề tài TN và TTTN 20232.xlsm
 7. Khoa đã gửi các thầy cô thông tin tuyển dụng năm 2024 của ĐHBK Hà Nội nói chung và của Khoa VLKT qua email và có trên cổng thông tin của ĐHBK Hà Nội, kính đề nghị các thầy cô thông tin tới các ứng viên và các đối tượng quan tâm. Theo đó, Khoa đề xuất tuyển 02 GV NCM VLĐC, 02 CBKT, 01 GV NCM Vật lý tin học và ứng dụng; 01 GV NCM KTHN và VLYK.
 8. Đề nghị các thầy cô lưu ý kết thúc Nhập điểm giữa kỳ và cuối kỳ các học phần và nộp bài thi giữa kỳ VLĐC về VP Khoa.
 9. Hiện nay, hệ thống phân công giảng dạy vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ có những điều chỉnh bổ Mở/Hủy lớp, học phần, bổ sung sinh viên, học sau đại học… trong 2 tuần tiếp theo. Đề nghị các thầy cô lưu ý nếu có những thay đổi này và thường xuyên kiểm tra trên hệ thống.
 10. Các dữ liệu hiện nay trên hệ thống qldt đang ở trạng thái điều chỉnh để đảm bảo thực hiện theo các qui định mới trong năm 2024 mà Hội đồng đại học đã thông qua.
 11. Các thầy cô lưu ý Thông báo Lịch công tác tuần của Đại học trên website của ĐHBK Hà Nội.