THÔNG BÁO TUẦN 12 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 12 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 12 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

  1. Viện gửi thông báo thi Olympic sinh viên năm 2021 tới các thầy cô qua email hoặc bản in có tại VP Viện. Thông báo cũng có trên Facebook và Website, sinh viên có thể đăng ký online hoặc tại VP. Kính đề nghị các thầy cô thông báo sinh viên các lớp từ K63-K65 biết tham dự.
  2. 14h00 thứ tư (25/11) tại Trung tâm Năng lượng nguyên tử – ĐHBK Hà Nội, phòng 228 thư viện Tạ Quang Bửu, hội thảo: “Ứng dụng khoa học kỹ thuật hạt nhân trong cuộc sống”. Kính mời các thầy cô giáo tham dự. Đề nghị cán bộ Bộ môn KTHN bố trí thời gian tham gia trao đổi chủ đề: Kỹ thuật hạt nhân ứng dụng trong y học, phục vụ hoạt động xây dựng chương trình đào tạo.
  3. Viện đã trao đổi với LĐ các Bộ môn về việc sử dụng kinh phí tăng thêm trong việc xây dựng các bài Thí nghiệm phục vụ đào tạo. Đề nghị LĐ các BM trao đổi sớm với các GV của BM để triển khai các bài TN, thực hành.
  4. Viện đã gửi các thầy cô Dự thảo Nghị quyết về Mô hình ĐHBK Hà Nội trong thời gian tới, nếu các thầy cô, các BM có góp ý xin chuyển cho LĐ Viện biết để tổng hợp gửi Trường.