Công ty New Power Plasma (Hàn Quốc) tìm kiếm nguồn nhân lực về công nghệ bán dẫn

Công ty New Power Plasma (Hàn Quốc) tìm kiếm nguồn nhân lực về công nghệ bán dẫn

Ngày 21/3/2023 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Phòng Hợp tác đối ngoại cùng các cán bộ Viện Vật lý kỹ thuật, Trường Điện- Điện tử, Trường Cơ khí đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty New Power Plasma (NPP – Hàn quốc). Công ty NPP định hướng xây dựng nhà máy ở Việt nam về lĩnh vực công nghiêp bán dẫn, ứng dụng plasma trong xử lý bề mặt chip và thiết bị tự động hóa, cũng như đânh giá, tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao là sinh viên của HUST. Hy vọng hợp tác giữa HUST và NPP sẽ mang đến cơ hội làm việc tại Hàn quốc và ở Việt nam trong thời gian tới cho sinh viên của HUST nói chung và Vật lý kỹ thuật nói riêng.

Lãnh đaọ Viện Vật lý Kỹ thuật tiếp Lãnh đạo công ty NPP.
Lãnh đaọ Viện Vật lý Kỹ thuật tiếp Lãnh đạo công ty NPP.
Lãnh đaọ Viện Vật lý Kỹ thuật tiếp Lãnh đạo công ty NPP.