Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang tuyển dụng kỹ sư

Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang tuyển dụng kỹ sư

VINARAD Tuyển dụng.
Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang (hiện tại được trang bị 1 máy xạ trị và đang phát triển thêm mảng y học hạt nhân)có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư, cụ thể như sau
► Số lượng: 01
► Yêu cầu:
– Đã hoặc sắp tốt nghiệp ngành công nghệ hạt nhân/ công nghệ kỹ thuật hạt nhân/ kỹ thuật hạt nhân bằng khá trở lên, (ưu tiên theo hướng ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y học);
– Cam kết làm việc gắn bó lâu dài.
– Ưu tiên các bạn quê Bắc Giang, Bắc Ninh.
► SĐT Liên hệ: 0856697333