Tuyển dụng 2020

Tuyển dụng 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT

Nằm trong chiến lược chung của Nhà trường phát triển ĐHBK Hà Nội thành một đại học nghiên cứu có uy tín quốc tế, và là một trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực, trong đó nguồn lực con người là trung tâm. Viện VLKT trong năm 2020 có nhu cầu nhu cầu tuyển dụng: 01 cán bộ kỹ thuật, cụ thể như hình bên dưới: