Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại ĐHBK Hà Nội

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 20/09/2020

Thời gian kết thúc: 12:00 pm 20/09/2020

Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội

Tư vấn trực tiếp các ngành đào tạo của ĐHBK Hà Nội với sinh viên tương lai và phụ huynh.