Seminar Khoa học “Solar cells and Piezoelectric generator based on organic-inorganic Perovskite materials”

Thời gian bắt đầu: 2:30 pm 16/06/2020

Thời gian kết thúc: 3:30 pm 16/06/2020

Địa điểm: Hội trường tầng 4 tòa nhà Viện ITIMS

SEMINAR KHOA HỌC

Trân trọng kính mời thầy cô và các bạn tham dự buổi Seminar khoa học.

Báo cáo: Solar cells and Piezoelectric generator based on organic-inorganic Perovskite materials

Người báo cáo: TS Trần Văn Đáng

Thời gian: 14h30- 15h30, thứ ba, ngày 16/06/2020

Địa điểm: Hội trường tầng 4 tòa nhà Viện ITIMS

Trân trọng