Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của Viện VLKT ngày 15/7/2020

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 15/07/2020

Thời gian kết thúc: 4:00 pm 16/07/2020

Địa điểm: Tại 5 HĐ bảo vệ tốt nghiệp ĐH

Ngày 15-16/7/2020, Viện Vật lý kỹ thuật sẽ tổ chức Lễ bảo vệ Đồ án/ luận văn tốt nghiệp Đại học cho 85 sinh viên của hai ngành Vật lý kỹ thuật và Kỹ thuật hạt nhân.

Viện Vật lý kỹ thuật trân trọng kính mời đại diện các doanh nghiệp, cựu sinh viên và các đơn vị quan tâm tới dự lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp của các chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Ngành Vật lý kỹ thuật

  • Hội đồng 1 (15/07): Phòng 102, Nhà C10 – ĐHBK Hà Nội
  • Hội đồng 2 (15/07): Phòng 110, Nhà C9 – ĐHBK Hà Nội
  • Hội đồng 3 (15/07): Phòng 211, Nhà C9 – ĐHBK Hà Nội

Ngành Kỹ thuật Hạt nhân

  • Hội đồng 1 (15/07): Phòng 102, Nhà A – ĐHBK Hà Nội
  • Hội đồng 2 (16/07): Phòng 102, Nhà A – ĐHBK Hà Nội