THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Sinh viên kiểm tra lại kết quả thí nghiệm Vật lý Đại cương tại các đường link sau:

Nếu có thắc mắc về kết quả làm thí nghiệm thì liên hệ với thầy Đặng Đức Dũng (dung.dangduc@hust.edu.vn) trước ngày 18/06/2022 để được giải quyết… Sau thời gian trên, kết qủa thí nghiệm & điểm thi VLĐC sẽ được cập nhật cố định.

Viện Vật lý Kỹ thuật