Thông báo chia nhóm thí nghiệm VLĐC – Học kỳ hè 20193

Thông báo chia nhóm thí nghiệm VLĐC – Học kỳ hè 20193

1. Về việc thay đổi lịch Thí nghiệm các học phần Vật lý đại cương

Theo thông báo trên hệ thống sis.hust.edu.vn  lịch thí nghiệm hè 20193 sẽ diễn ra trong 03 tuần 50,51,52.

Tuy nhiên, do tình hình của dịch COVID đang diễn ra phức tạp nên lịch thí nghiệm học kỳ hè 20193 cho các mã học phần PH1110, PH1111, PH1120, Ph1121, PH1120Q, PH1130, Ph1131 sẽ được thực hiện trong 02 tuần 50, 51

(sinh viên xem danh sách chia nhóm và lịch thí nghiệm thay đổi cụ thể tại trang http://sep.hust.edu.vn ).

2. Về việc làm bù TN và bảo vệ lại

Bộ môn Vật lý Đại cương chỉ tổ chức 01 buổi làm bù cho sinh viên thiếu bài vào 17h30, thứ sáu ngày 14/8/2020 (tuần 51). Sinh viên đăng ký làm bù vào 13h00 thứ sáu ngày 14/8/2020 và  xem lịch làm bù vào 15h00  cùng ngày  taị  Phòng 204 – D3.

Sinh viên không đạt thí nghiệm Lần 1 phải đăng ký BẢO VỆ LẠI LẦN 2 (lần cuối) vào 16h00, thứ bảy ngày 15/08/2020  tại phòng 204 -D3 và xem lịch bảo vệ lại vào 17h30 thứ bảy ngày 15/08/2020. Lịch bảo vệ lại dự kiến vào sáng chủ nhật ngày 16/8/2020.

Chú ý: Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến thí nghiệm Vật lý đại cương liên hệ vào 8h30  sáng thứ 2 tuần 50,51, tại phòng 204-D3.

3. Danh sách chia nhóm và lịch thí nghiệm: