DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1, 2 KỲ 20212

DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1, 2 KỲ 20212

Viện Vật lý Kỹ thuật thông báo danh sách chia nhóm thí nghiệm Vật lý Đại cương 1, 2 kỳ 2021-2 như sau:

Sinh viên hệ SIE có lịch thí nghiệm Vật lý Đại cương 2 (PH1120Q) vào tối thứ 2, ngày 11/04/2022 của tuần 29 sẽ chuyển lịch sang 8h00,  Sáng thứ 7, ngày 16/04/2022. tại phòng 414-C10.

Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến thí nghiệm Vật lý Đại cương 1, Vật lý Đại cương 2 của HK20212 sẽ được giải quyết vào thời gian từ 14h-15h thứ 2 vào tuần 29, 30, tại phòng 204-D3.

Viện Vật lý Kỹ thuật