Lịch báo cáo hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2021

Lịch báo cáo hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2021

Hiện nay do tình hình dịch bệnh diễn ra khá phức tạp, vì vậy công tác báo cáo hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học tập trung tại thư viện Tạ Quang Bửu sẽ có sự thay đổi sang hình thức báo cáo ONLINE.

Hội đồng Viện Vật lý Kỹ thuật dự kiến họp theo hình thức Online qua MS TEAMS:

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2020-2021

PHÂN BAN VẬT LÝ KỸ THUẬT

  • Thời gian: 8h00, Thứ 6, ngày 21 tháng 05 năm 2021
  • Hình thức online: MS TEAM
Sinh viên cần chuẩn bị minh chứng (bài báo khoa học), sản phẩm thực tế (chiếu qua webcam) và trình bày trong tổng thời lượng 10 phút.

Các bạn sinh viên tham gia báo cáo lưu ý những điểm sau:

  • Đường link meeting: Truy cập tại đây;
  • Dự kiến thời lượng tối đa mỗi báo cáo là 15 phút bao gồm 10 phút trình bày và 5 phút hỏi đáp;
  • Các em sinh viên chuẩn bị webcam để chiếu hình ảnh sản phẩm (nếu có);
  • Các em sinh viên chụp chiếu mình chứng sản phẩm trên slides (nếu có);

Danh sách các đề tài và Hội đồng đánh giá sinh viên NCKH năm học 2020-2021: Xem tại đây;

Viện Vật lý Kỹ thuật