Khai giảng khóa đào tạo Công nghệ Nhà máy điện Hạt nhân

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 18/09/2020

Thời gian kết thúc: 5:00 pm 18/09/2020

Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Công ty Phát triển Năng lượng Hạt nhân Quốc tế Nhật Bản (JINED) và Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM), khóa học JINED 2020 về “Công nghệ Nhà máy Điện Hạt nhân” sẽ vẫn được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội TỪ 18/9-23/10/2020

Chi tiết xem tại đây.