THÔNG BÁO THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên học Vật lý đại cương 1 của các mã học phần
( PH1110, PH1111,)

 1. Trong học kỳ 2 của năm học 2021 – 2022, sinh viên học các môn Vật lý đại cương tương ứng với các mã học phần PH1110,PH1111 sẽ làm thí nghiệm Vật lý đại cương.

Đối với mã học phần PH1110, PH1111 (Vật lý đại cương 1) thí nghiệm sẽ diễn ra trong 04 tuần tương ứng với 05 bài thí nghiệm và 01 kíp bảo vệ thí nghiệm. Thời gian được chia làm 03 đợt như sau:

  • Đợt 1  bắt đầu từ tuần 30 ( từ ngày 18/04/2022 )  đến hết tuần thứ  33
  • Đợt 2  bắt đầu từ tuần 34 ( từ ngày 16/05/2022 ) đến hết tuần thứ 38
  • Đợt 3  bắt đầu từ tuần 39 ( từ ngày 20/06/2022 ) đến hết tuần thứ 42
 1. Sinh viên xem danh sách chia nhóm thí nghiệm Vật lý đại cương 1 thông qua địa chỉ Website Viện VLKT: http://sep.hust.edu.vn trong tuần 29.
 2. Mỗi tổ thí nghiệm được chia làm 6 nhóm nhỏ. Buổi thí nghiệm đầu tiên sinh viên thuộc nhóm thí nghiệm nào sẽ chuẩn bị bài thí nghiệm theo thứ tự của nhóm đó. Ví dụ: nhóm 1 chuẩn bị bài 1, nhóm 2 chuẩn bị bài 2, nhóm 3 chuẩn bị bài 3…, nhóm 6 chuẩn bị bài 6.
 3. Tài liệu thí nghiệm Vật lý 1 sẽ được phát hành vào tuần 27,28 vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 tại phòng 204.D3 trong giờ hành chính. Cán bộ các lớp đến phòng thí nghiệm Vật lý đại cương – P.204 nhà D3 để nhận tài liệu hướng dẫn thí nghiệm kèm báo cáo thí nghiệm cho lớp.
 4. Yêu cầu sinh viên phải đọc và thực hiện đúng theo bản “những quy định đối với sinh viên làm thí nghiệm vật lý” (được in ở trang 2 của tập tài liệu thí nghiệm Vật lý Đại cương).
 5. Viện Vật lý Kỹ thuật và Bộ môn Vật lý đại cương chỉ tổ chức cho sinh viên bảo vệ 02 lần (lần 1 sinh viên bảo vệ theo tổ thí nghiệm với thời gian cố định trên sis, lần 2 cho những sinh viên không đạt lần 1). Sinh viên không đạt lần 1 phải đăng ký để được xếp lịch bảo vệ lần 2 tại phòng 204-D3 (lịch bảo vệ lần 2 là lịch chung cho tất cả sinh viên thí nghiệm không đạt lần 1 tương ứng với mã học phần mà sinh viên đã thí nghiệm). Sinh viên không đăng ký làm bù quá 2/3 số bài thí nghiệm. Sinh viên có tên tuần thí nghiệm nào thì sẽ thí nghiệm đúng tuần đó. Các thông báo liên quan tới thí nghiệm Vật lý đại cương sẽ được niêm yết tại bảng tin phòng 204-D3 vào chiều thứ 6 hàng tuần. 

VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT