Các đơn vị & CLB sinh viên

Các đơn vị & CLB sinh viên

Liên chi Đoàn Viện Vật lý kỹ thuật

Liên hệ: Phó BT. Dương Thị Nụ
Email: duongnu1998@gmail.com

Liên chi Hội sinh viên Viện Vật lý kỹ thuật

Liên hệ: SV. Nguyễn Văn Quảng
Fanpage: facebook.com/lchsvvlkt

Đội Truyền thông PR-SEP

Liên hệ: Đội trưởng. Hoàng Thu Phương
Email: prsep.bk@gmail.com
Website: prsep.wordpress.com

Câu lạc bộ Thiết bị dạy học - Vật lý kỹ thuật (SEP Club)

Liên hệ: CLB SEP-Club, Dãy nhà CLB, ĐHBK Hà Nội

Đội Sinh viên tình nguyện

Liên hệ: Đội trưởng. Trần Phương Nam
Điện thoại: 098 919 67 40
Email: trannam2149@gmail.com
Fanpage: facebook.com/tinhnguyenvatly

(Cập nhật lần cuối: 15/04/2021)