TS. Mai Hữu Thuấn

Giảng viên, Bộ môn Quang học và Quang điện tử

Tiến sỹ (Vật lý Kỹ Thuật, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2012)
Thạc sỹ (Vật lý kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004)
Kỹ sư (Vật lý y sinh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2000)

Email: thuan.maihuu@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Vật lý y sinh, kỹ thuật siêu cao tần
 • Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị thu phát, đo lường siêu cao tần, thiết bị ứng dụng trong y tế.
 • Nghiên cứu các hiệu ứng nhiệt và phi nhiệt trên cơ thể sống

Các nghiên cứu quan tâm

Vật lý y sinh, kỹ thuật siêu cao tần

 • Ngiên cứu, chế tạo các thiết bị thu phát, đo lường siêu cao tần, thiết bị ứng dụng trong y tế.
 • Nghiên cứu các hiệu ứng nhiệt và phi nhiệt trên cơ thể sống

Các đề tài giành cho thạc sỹ

 • Chế tạo thiết bị đo công suất bức xạ vi ba và nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ điện thoại di động đến hệ thần kinh trung ương
 • Nghiên cứu hiệu ứng nhiệt và phi nhiệt của bức xạ vi ba lên cơ thể sống
 • Nghiên cứu các tương tác vật lý và cơ thể sống trong vật lý trị liệu

Các đề tài giành cho nghiên cứu sinh

 • Thiết kế chế tạo thiết bị chụp ảnh nhiệt ứng dụng trong chấn đoán phát hiện ung thư sớm
 • Nghiên cứu tác dụng nhiệt của bức xạ vi ba và ứng dụng trong điều trị ung thư

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyễn Văn Trị, Nguyễn Trường Luyện, Nguyễn Bá Duân, Lê Hải Hưng, Dào Thị Hải, Nguyễn Thanh Phương, Mai Hữu Thuấn “Trạng thái chuỗi tổ hợp POLARON TRONG CẤU TRÚC COMPOSITE POLYPYRRONLE”. Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ III – Nha Trang, 8-10 tháng 8 năm 2001. Trang 68 – 75
 • Nguyễn Trường Luyện, D.Michel, G.Klotzsche, J.Krieger, Mai Hữu Thuấn “Một số tính chất động học của UI với những phép đo dòng nhiệt và NMR”. Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23 – 25/11/2005.Trang 1444-1447.
 • Nghiên cứu một số ảnh hưởng của sóng mét lên cơ thể sống, Bùi Quang Bình, Nguyễn Trường Luyện, Mai Hữu Thuấn, Phạm Như Việt Hà, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Hà Nội: tháng 10/2006. Trang: 449 – 452.
 • Nguyen Van Tri, Le Duc Tu, Duong Xuan Dam, Mai Huu Thuan, Pham Nhu Viet Ha “Ảnh hưởng của bcs xạ HF trong cấu trúc nano Fe-S ở tâm chúc năng của tuyến thượng thận. Một ngiên cứu điện tử y sinh” Hội nghị các trường đại học kỹ thuật các nước đông nam Á lần thứ 3 tại Malaysia. Hybrid Twinning program 2008. pp: 345-352.
 • Nguyễn Trường Luyện, Đặng Văn Cảnh, Mai Hữu Thuấn, Nguyễn Trọng Lưu “ Some application of the nuclẻa magnetic resonance (NMR) in the medicine. 8th National Conference on Nuclear Science and Technology in Vietnam, Nha Trang, 20-21 August, 2009
 • Mai Hữu Thuấn,  Nguyễn Trường Luyện, Nguyễn Trọng Lưu” Thiết kế và chế tạo thiết bị đo công suất bức xạ ViBa cầm tay đa năng” Hội Nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ 5, tháng 5/2010- Hà Nội, Tr 527- 534.
 • Nguyễn Trường Luyện, Bùi Quang Bình, Mai Hữu Thuấn,  Nguyễn Trọng Lưu” Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thu nhân và truyền dẫn sóng mét trong nghiên cứu ảnh hưởng của song mét lên cơ thể sống” Hội Nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ 5, tháng 5/2010- Hà Nội, Tr 771- 778.
 • Mai Hữu Thuấn,  Nguyễn Trường Luyện, Nguyễn Trọng Lưu” Some studies on the influence of the microradiation for the enviromment and the living bodies” Hội Nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 7. 8-12/8/2010.
 • Mai Hữu Thuấn,  Nguyễn Trường Luyện, Nguyễn Trọng Lưu” Bước  đầu nghiên cứu về ảnh hưởng của bức xạ vi batừ điện thoại di động lên hệ  thần kinh trung ương” Hội Nghị khoa học vật liệu hiện đại. Việt – Hàn.14-15/11/2011.at.pp 51.
 • Mai Hữu Thuấn, Nguyễn Đăng Nhuận, Nguyễn Trọng Lưu “Nghiên cứu Ảnh hưởng của hiệu ứng nhiệt và phi nhiệt đên cơ thể sống” Hội thảo phòng chống ung thư TP.Hồ Chí Minh lần thứ XIV, 1-2/12/2011. Tạp chí ung thư Việt Nam, số 3/2011, tr 597 – 602
 • Mai Huu Thuan, Nguyen Truong Luyen, Nguyen Trong Anh, Nguyen Trong Luu “Initial Studies on Influence of Microradiation of Mobilephone to Central Nervous System” Journal of Science & Technology technical universities, No. 88/2012, pp. 124-130.
 • Mai Hữu Thuấn, Nguyễn Trường Luyện, Nguyễn Trọng Lưu “Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng nhiệt và phi nhiệt đến cơ thể sống” Tạp chí KH&CN Các trường đại học kỹ thuật, số 89-2012, tr 73 -77.

Giải thưởng, khen thưởng

 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2011- 2012

Giảng dạy

 • TN Vật lý đại cương I, II
 • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
 • PH1120, PH1121 Vật lý đại cương II