ThS. Lê Ngọc Quân

Giảng viên, Bộ môn Vật lý đại cương

Email: quan.lengoc@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Các nghiên cứu quan tâm

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

Giải thưởng, khen thưởng

Giảng dạy

  • TN Vật lý đại cương I, II, III
  • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
  • PH1120, PH1121, PH1122 Vật lý đại cương II
  • PH1130, PH1131 Vật lý đại cương III