GS. TS. Nguyễn Hữu Lâm

Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật
Giảng viên cao cấp, Bộ môn Vật liệu điện tử

Tiến sỹ (Vật lý, Đại học Paris 11 (Saclay), Cộng hòa Pháp, 2004)
Thạc sỹ (Vật lý)
Kỹ sư (Vật lý)

Email: lam.nguyenhuu@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Chế tạo và ứng dụng các cấu trúc nano
 • Màng mỏng và ứng dung
 • Các hệ chân không

Các nghiên cứu quan tâm

 • Chế tạo và ứng dụng các cấu trúc nano
 • Màng mỏng và ứng dung
 • Các hệ chân không

Giải thưởng, khen thưởng

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT các năm 2015, 2018.

Giới thiệu

GS. Nguyễn Hữu Lâm tốt nghiệp Đại học và Cao học ngành Vật lý kỹ thuật tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1997 và 1999,  sau đó hoàn thành luận án Tiến sỹ về lĩnh vực Công nghệ nano, vi điện tử và quang điện tử tại ĐH Paris 11 (Paris-Saclay), Cộng hòa Pháp năm 2004.

GS. Nguyễn Hữu Lâm là Trưởng Bộ môn Vật liệu điện tử từ năm 2008-2018, phó Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật từ năm 2008-4/2020 và giữ chức vụ Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội từ 5/2020.

Năm được phong Phó giáo sư: 2011

Năm được phong Giáo sư: 2022 (đợt xét năm 2021 kéo dài do dịch bệnh Covid-19)

Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ năm 2021 (theo Quyết định số 2473/QĐ-CTN ngày 31 tháng 12 năm 2021 do Chủ tịch nước ký)

Các công trình khoa học tiêu biểu

Giảng dạy

 • PH3470: Cơ sở vật lý và công nghệ nano
 • PH3330: Vật lý điện tử
 • PH4010: Vật liệu bán dẫn
 • PH4060: Khoa học và công nghệ vật liệu
 • PH6130: Công nghệ chế tạo vật liệu nano
 • PH4296 (MSE4516) Micro and Nano Fabrication and Processing
 • MSE4446: Research Project

Đề tài dành cho NCS

 • Nghiên cứu và chế tạo cảm biến nhạy khí trên cơ sở ống nano cácbon
 • Các hệ thấp chiều: chấm lượng tử Ge, dây nano Si;
 • Màng mỏng cho pin mặt trời;