ThS. Trần Nhật Quang 

Cán bộ kỹ thuật, Bộ môn Quang học và Quang điện tử

Tiến sỹ (Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)
Thạc sỹ (Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)
Kỹ sư (Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

Email: quang.trannhat@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Công nghệ vật liệu
  • Thiết bị KHKT và giáo dục

Các nghiên cứu quan tâm

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

  •  

Giảng dạy (2018/2019)

TN Vật lý đại cương I, II