GS. TS. Vũ Ngọc Tước

Trưởng Bộ môn, Bộ môn Vật lý lý thuyết
Giảng viên cao cấp, Bộ môn Vật lý lý thuyết

Email: tuoc.vungoc@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Các nghiên cứu quan tâm

Giới thiệu

GS. Vũ Ngọc Tước là Trưởng Bộ môn Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông hoạt động khoa học trong lĩnh vực Vật lý tính toán và mô phỏng, với nhiều công trình đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có chất lượng, các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế. Năm 2019, GS Vũ Ngọc Tước là Chủ nhiệm Dự án “Khám phá các vật liệu chức năng mới bằng phương pháp tiếp cận học máy” – một trong năm dự án của Đại học Bách Khoa Hà Nội được tài trợ từ Quỹ Đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Vingroup (VINIF) năm 2019.

Các công trình khoa học tiêu biểu

Sách đã xuất bản

  • V.N. Tuoc, Progaming package Mathematica, Scienticfic and Technical Pub. House (2000).
  • V.N. Tuoc, Modeling and Simulation by computer, Educational Pub. House (2001)

Giảng dạy

  • PH1016 Vật lý đại cương I
  • PH1026 Vật lý đại cương II
  • PH1036 Vật lý đại cương III
  • PH3060 Cơ học lượng tử
  • PH3120 Vật lý thống kê
  • PH2034 Cơ học vật rắn và sóng cơ
  • PH3010 Phương pháp toán cho vật lý