ThS. Nguyễn Thế Phùng

Cán bộ kỹ thuật, Bộ môn Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường

Kỹ sữ (Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)
Thạc sĩ (Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2017)

Email: phung.nguyenthe@sis.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Đo đạc bức xạ – Radiation Detection and Measurement
 • Kiểm tra không phá hủy mẫu – Non Destructive Testing
 • KT Hạt nhân trong y tế (Y vật lý) – Medical Physics
 • An toàn bức xạ – Radiation Protection and Shielding

Các nghiên cứu quan tâm

 • Đo đạc bức xạ – Radiation Detection and Measurement
 • Kiểm tra không phá hủy mẫu – Non Destructive Testing
 • KT Hạt nhân trong y tế (Y vật lý) – Medical Physics
 • An toàn bức xạ – Radiation Protection and Shielding

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

Nguyễn Tuấn Khải, Lê Đình Cường, Đỗ Xuân Anh, Dương Đức Thắng, Nguyễn Hào Quang, Trịnh Văn Giáp, Nguyễn Nam Giang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Long, Lê thị Hồng Diệp, Nguyễn Thế Phùng “ Assessment of radioactive gaseous effluent relesaed from Ninh Thuan 1 nuclear power platn under scenario in INES- level 6 nuclear accident “ – Nuclear Science and Technology, Vol.5, No1( 2015) , pp, 01-07.

Giảng dạy

 • TN Vật lý đại cương I, II, III
 • Thực tập cơ sở
 • NE4001 TN Kỹ thuật Hạt nhân
 • NE5203 Kỹ thuật kiển tra không phá mẫu