ThS. Lê Anh Đức

Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường

Thạc sỹ (Kỹ thuật năng lượng, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2016)
Kỹ sư (Kỹ thuật năng lượng, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)

Email: duc.leanh@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Năng lượng hạt nhân

Các nghiên cứu quan tâm

  • Năng lượng hạt nhân

Giới thiệu

GIẢNG DẠY

  • NE3021 Truyền nhiệt và nhiệt động kỹ thuật
  • NE4114 Thiết bị trao đổi nhiệt
  • NE4115 Nhà máy điện hạt nhân