TS. Trần Thùy Dương

Cán bộ kỹ thuật, Bộ môn Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường

Tiến sĩ (Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2019)

Thạc sĩ (ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2009)

Kĩ sư (Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường, ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2007)

Email: duong.tranthuy@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mô phỏng các hệ hạt nhân bằng phương pháp Monte-Carlo
 • Đo đạc và phân tích hạt nhân ứng dụng trong công nghiệp và môi trường
 • Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh

Các nghiên cứu quan tâm

 • Mô phỏng các hệ hạt nhân bằng phương pháp Monte-Carlo
 • Kỹ thuật hạt nhân ứng dụng
 • Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Tran Thuy Duong, Bui Ngoc Ha, Evaluation of image reconstruction algorithms in cone-beam
  computed tomography technique, Nuclear Science and Technology, Vol.9, No. 4 (2019), pp. 41-47
 2. Tran Thuy Duong, Bui Ngoc Ha, Le Thanh Dat, Đánh giá một số thuật toán tái tạo ảnh trong kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp sử dụng chùm tia hình nón, Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân Toàn quốc lần thứ 13, Hạ Long 08/2019.
 3. Tran Thuy Duong, Truong Minh Anh, Study on melting of uranium dioxide. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Mathematical and Physical Sci. 2017, Vol. 62, Iss. 8, pp. 122-126
 4. Van Nguyen, H., Tran, D. T., & Pham, H. K. (2017). Structural and compositional heterogeneities in liquid aluminosilicate: insight from a grain structure model.The European Physical Journal B, 90(2), 37.
 5. Lan, M. T., Duong, T. T., Huy, N. V., & Van Hong, N. (2017). Network structure of SiO2 and MgSiO3 in amorphous and liquid StatesMaterials Research Express4(3), 035202
 6. Lan, M. , Duong, T. T., Iitaka, T., & Van Hong, N. (2017). Computer simulation of CaSiO3 glass under compression: Correlation between Si–Si pair radial distribution function and intermediate range order structure. Materials Research Express, 4(6), 065201.
 7. Duong, T. T., Iitaka, T., Hung, P. K., & Van Hong, N. (2017). The first peak splitting of the Ge-Ge pair RDF in the correlation to network structure of GeO2 under compression. Journal of Non-Crystalline Solids, 459, 103-110.
 8. V Huy, T.T Duong, N.V. Hong, Structure of amorphous and liquid zircon. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Mathematical and Physical Sci., 2016, Vol. 61, No. 7, pp. 144-150
 9. T Lan, N.T.T Ha, T.T Duong, N.T Thao, N.V Hong (2016), Pressure-dependent structural heterogeneity in calcium silicate glass, JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Mathematical and Physical Sci., 2016, Vol. 61, No. 7, pp. 165-175.
 10. Tran Thuy Duong, Nguyen Van Hong, Strutural organization and network structure of liquid zircon under compression, 41st National Conference on Theoretical Physics (NCTP-41), 2016
 11. Tran Thuy Duong, Nguyen Van Hong, Network structure and polyamorphism of liquid CaSiO3 under high pressure. The 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, 2016
 12. T Duong, N.B.V Chinh, N.K Hung, N.Q Hung, Nuclear reactor calculations using MCNP6 code based on a CAD model. Nukleon – Hungary, December 2016.
 13. Trinh, H. T., Tran, K. T., Tran, T. D., & Cao, D. L. (2014). Preliminary test results of a nuclear pressurized thermal hydraulic testing facility. Nuclear Science and Technology (Hanoi), 4(2), 7-14.

Giải thưởng, khen thưởng

Giảng dạy

 • Kỹ thuật Hạt nhân Ứng dụng
 • Kỹ thuật Vật lý Môi trường
 • Xemina chuyên đề Công nghệ Hạt nhân
 • Thực tập cơ sở
 • TN Tương tác bức xạ với vật chất
 • TN Đầu dò bức xạ
 • TN Vật lý đại cương

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị chụp ảnh cắt lớp CT sử dụng chùm tia hình nón ứng dụng trong công nghiệp
 • Xây dựng phần mềm lập kế hoạch xạ trị tự động cho thiết bị xạ phẫu Gamma Knife
 • Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xác định một số bệnh về phổi thông qua ảnh X-quang ngực