TS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Giảng viên chính, Bộ môn Vật lý lý thuyết

Tiến sỹ (Vật lý môi trường đông đặc, ĐH Voronezh, LB Nga, 2008)
Đại học (Vật lý, ĐH Voronezh, LB Nga, 2005)

Email: tuan.nguyenngoc@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hiện tượng siêu dẫn dị thường
 • Chuyển pha lượng tử
 • Tương tác spin-quỹ đạo trong bán dẫn

Các nghiên cứu quan tâm

 • Tương tác spin-quỹ đạo và chuyển pha điện môi- siêu dẫn trong hệ điện tử tương tác mạnh.
 • Tương quan giữa từ tính và siêu dẫn trong các vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao
 • Phương pháp phương trình dòng chảy trong vật lý chuyển pha

Giới thiệu

Là cựu học sinh chuyên Lý THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), Nguyễn Ngọc Tuấn luôn đạt thành tích xuất sắc, được chọn vào đội tuyển tham dự các kỳ học sinh giỏi quốc gia, và đã đạt được nhiều giải cao, như Giải ba toàn quốc môn Vật lý năm 1999… Sau khi học hết bậc phổ thông và kỳ đầu đại học, Nguyễn Ngọc Tuấn đã được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cử sang Liên bang Nga học tập. Anh Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý tại Đại học Voronezh năm 2005, và nhận bằng Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý môi trường đông đặc cũng tại đó vào năm 2008. Hướng nghiên cứu của TS. Nguyễn Ngọc Tuấn về các hiện tượng siêu dẫn dị thường; chuyển pha lượng tử và tương tác spin-quỹ đạo trong bán dẫn. Sau một thòi gian học tập và giảng dạy tại ĐH Voronezh (CH Liên bang Nga), cuối năm 2008 anh trở về nước công tác tại Viện Vật lý kỹ thuật. Hiện nay, TS. Nguyễn Ngọc Tuấn hiện là Phó trưởng Bộ môn Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • V.I. Belyavsky, Yu.V. Kopaev, N.T. Nguyen, V.L. Tran (2009): Topology of the Superconducting Order under Pairing RepulsionJETPvol. 108, pp. 301-310
 • N.T. Thuong, N.V. Minh, N.N. Tuan, V.N. Tuoc “Density Functional Based Tight Binding Study on Wurzite Core-shell Nanowires Heterostructures ZnO/ZnS”. Hội nghị Vật lý lý thuyết Toàn Quốc 35, 92-100 (2010)

Đề tài dành cho NCS

 • Tương tác spin-quỹ đạo và chuyển pha điện môi- siêu dẫn trong hệ điện tử tương tác mạnh.
 • Tương quan giữa từ tính và siêu dẫn trong các vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao
 • Phương pháp phương trình dòng chảy trong vật lý chuyển pha

Giảng dạy

 • PH1016 Vật lý đại cương I
 • PH1026 Vật lý đại cương II
 • PH1036 Vật lý đại cương III
 • PH3120 Vật lý thống kê