TS. Lê Bá Nam

Giảng viên, Bộ môn Vật lý lý thuyết

Tiến sỹ

Email: nam.leba@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Lý thuyết trường lượng tử
  • Vật lý năng lượng cao / Vật lý hạt cơ bản
  • Thiên văn hạt và Vũ trụ học

Các nghiên cứu quan tâm

  • Lý thuyết trường lượng tử
  • Vật lý năng lượng cao / Vật lý hạt cơ bản
  • Thiên văn hạt và Vũ trụ học

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

Giảng dạy

  • Vật lý đại cương
  • Phương pháp Toán cho Vật lý
  • Cơ học Vật rắn và Sóng cơ